Ралито е проведено еднократно през 2000 г.

Условия на ралито
Това рали се съобразява с възможностите и правилата за провеждане на международна проява от този вид. Правилата са изчистени от чисто спортен характер, като основнта задача е всички екипажи да бъдат подпомагани и така организирани всички етапи, че те да могат да приключат ралито успешно. Времето, което се отделя за обслужване на автомобилите избират самите състезатели. Провеждането на допълнителните екскурзии в района на гр. Охрид също са свободна тема. Предвидено е групово посещение (3 дни) на "Изворите", историческите забележителности на гр. Охрид и Преспанското езеро.
Право да участват в това рали имат всички видове (типове) автомобили и мотоциклети, произведени преди 1974 г.
Правилник
Старта е в 8.30 ч. от площад св. Александър Невски в гр. София . Първата кола тръгва в 8.31 ч. Втората - 8.32 ч. и т.н. през 60 сек. Предвидена е средна скорост от 50 км/ч. (според заявката за участие, няма по-стари автомобили от 1955 г.).
Разстоянието София - Благоевград се изминава за 1ч. 55 мин.; т.е. първата кола трябва да бъде на караулката преди Благоевград в 10 ч. 26 мин. Всички останали следващи състезатели след това на растояние през 1 мин. и т.н.
На всяка контрола се изчаква последната кола и веднага тръгва първата .
Изисквания:
Всеки екипаж дава своета заявка най-късно до 31.VII.2000 г. Заявката включва такса за участие 10 лв. плюс 10 лв. гаранция за участието (гаранцията се връща обратно на състезателите). Колите и мотоциклетите трябва да са с абсолютно редовни документи, платена гражданска отговорност, платен пътен данък и зелена карта от Булстрад. Членове на екипажа: 2 души - пилот и навигатор. Допускат се и пътници на задните седалки.
Всеки екипаж получава:
- състезателени номера 2 броя, които се залепват на предните две врати;
- книжка програма - 1 брой;
- карта на маршрута;
- тениски на спонсора "Castrol";
- други рекламни материали;
- специален плакет за участие в ралито
Всеки екипаж трябва да се яви на старта в 7.45 ч. Всички закъснели губят право на участие и съответната такса.

Участници:
1. Димитър Тачев - София
2. Ефтимия Тачева - София
3. Стефан Хараламбов - гр. Несебър
4. Катя Хараламбова - гр. Несебър
5. Елена Ст. Хараламбова - гр. Несебър
6. Нели Ст. Хараламбова - гр. Несебър
7. Ангел Колчевски - гр. Габрово
8. Стефан Василев - гр. Габрово
9. Михаил М. Карабуров - София
10. Богдана М. Карабурова - София
11. Наталия Карабурова - София
12. Маргарит Карабуров - София
13. Радко Янчев - София
14. Светла Янчева - София
15. Георги Ив. Георгиев - София
16. Лиляна Миланова - София
17. Любомир Сотиров - София
18. Недялка Иванчова - София
19. Алексей Христов - София
20. Даринка Христова - София
21. Апостол Митев - Асеновград
22. Николай Митев - Асеновград
23. Кирчо Иванков - София
24. Владо Иванков - София
25. Маринчо Папунков - София
26. Стоян Стоянов - София

Контроли:
София - Благоевград - 100 км.
Станке Лисичков - гр. Велес (Македония) - 138 км.
гр. Велес - гр. Прилеп - 52 км.
гр. Прилеп - гр. Битоля - 43 км.
гр. Битоля - гр. Охрид - 86 км.
ВТОРИ ЕТАП :
гр. Охрид - гр. Тетево - 163 км.
гр. Тетево - гр. Скопие - 42 км.
гр. Скопие - Гюешево - 75 км.
Граничен пункт Гюешево - София - 90 км.

*Използваната информация е от официалните материали за ралито!

 


Copyright © ClassicCars.bg 2002.
Всички права запазени!